2 listopada 2020
godz. 16:00
TYGODNIOWY
 .........................................................................................
7 listopada 2020
godz. 9:00
WEEKENDOWY